Aanmelden


Hieronder kunt u zich aanmelden voor het PIANOo-congres 2017 in Theater Orpheus te Apeldoorn. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het aanmelden:

  • Iedereen werkend bij/voor een publieke organisatie kan zich aanmelden voor het PIANOo congres (herkenbaar door een e-mailadres bij de betreffende aanbestedende dienst).
  • Kunt u niet aanwezig zijn? Laat dit uiterlijk woensdag 24 mei weten via registratie@spitz.nu
  • Als u zich niet tijdig afmeldt voor het congres, zijn wij genoodzaakt om de gemaakte kosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen 175,- per persoon. U kunt natuurlijk altijd een collega in uw plaats laten komen. Laat ons dat weten via: registratie@spitz.nu
  • Wij hanteren een maximum aantal deelnemers. Om die reden behouden we ons het recht een deelnemer te weigeren indien meerdere collega’s zich al namens dezelfde organisatie hebben aangemeld.

 

Aanhef *
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
 
Ik ben werkzaam bij... *
 
Naam organisatie *
Functie *
 
Adres *
Postcode *
Plaats *
 
Mobiele telefoonnummer *
E-mailadres *
Bevestig e-mailadres *
 
LinkedIn account
Vul de URL van uw LinkedIn profiel in, bijvoorbeeld: nl.linkedin.com/in/pietjansen. U vindt deze gegevens in het tabblad 'Uw profiel'.
 
Keuze voor sessie
Na afloop van de plenaire opening kunt u deelnemen aan verschillende sessies. Wij vragen u om zich hiervoor in te schrijven. Meld u snel aan, want vol=vol!
 
Sessie ronde 1 *
Een goede samenwerking gunnen. Hoe doe je dat? (Werkatelier)
Vol
Inkopen met impact? Zo doe je dat! (Werkatelier)
Vol
Slimme inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Werkatelier)
Boek winst met een doordacht ICT-contract (Werkatelier)
Hoe koop je groene ambities in? (Werkatelier)
ISO 20400 MVI onder de Aanbestedingswet (Werkatelier)
Vol
Sneller, beter en slimmer werken via een open MKB-convenant GWW (Werkatelier)
Naar het oordeel van de rechter (Werkatelier)
Agile: wat betekent dit voor uw ICT-aanbesteding? (Werkatelier)
Competenties van de publieke inkoper anno nu (Werkatelier)
Strategische keuzes bij duurzaam en innovatiegericht inkopen (Werkatelier)
Ik kies in deze ronde geen sessie
 
Sessie ronde 2 *
Vol
MVI ambities opstellen doe je samen (Werkatelier)
Circulair inkopen van grondwatermetingen (Lessons learned)
Een Nobelprijs waar inkoop wat aan heeft! (Werkatelier)
Circulaire inkopen in Apeldoorn (Lessons learned)
Aanbestedingswet aangepast: kunt u de e-factuur al ontvangen? (Werkatelier)
Vol
K.I.S.S. (Keep It Super Simple) voor de klant (Best Practice)
Vol
Het DAS voor inhuur: last of lust? (Werkatelier)
Effecten gemeentelijk inkoopbeleid huishoudelijke hulp vanuit de WMO (Lessons learned)
Het aanbesteden van het gitaargeluid van Jimi Hendrix (Werkatelier)
Evaluatie Rijksinkoopstelsel afgerond, en dan? (Werkatelier)
Vol
Tenderboard in de praktijk (Werkatelier)
Ik kies in deze ronde geen sessie
 
Sessie ronde 3 *
PPS-projecten bij decentrale overheden (Werkatelier)
Vol
Beter werkende IT door gebruik van de GIBIT (Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT) (Werkatelier)
In gesprek met Gegadigden (Werkatelier)
Inkoopsamenwerking: groeiend succesmodel voor decentrale organisaties (Best Practice)
Vol
Visualisatie van effectieve prijs-/kwaliteitsverhouding! (Lessons learned)
Leren van de eerste innovatiepartnerschappen (Lessons learned)
De inkoper als strategische schakel in een succesvolle marktsamenwerking (Best Practice)
Best en worst practices uit drie jaar green deal circulair inkopen (Lessons learned)
Integritijd (Werkatelier)
Binnenhof renoveren is laveren (Best Practice)
Transformatie door integrale inkoop Sociaal domein (Werkatelier)
Strategische sessie | Circulariteit in de bouw, van droom naar werkelijkheid (Werkatelier)
Ik kies in deze ronde geen sessie
 
Sessie ronde 4 *
Gemeente Woudenberg verduurzaamt (Lessons learned)
Het Manifest MVI: intern draagvlak creëren (Lessons learned)
Combinatie Value Engineering en Marktconsultatie werkt! (Best Practice)
Vragen om open standaarden bij inkoop van ICT (Lessons learned)
Hot topics: elektronisch ondertekenen, aanvulling motivering, gunning bij hoger beroep? (Werkatelier)
Kan mijn gemeente via aanbestedingen de overgang maken naar duurzame energie? (Lessons learned)
Gevraagd: slimme ICT-oplossing (Best Practice)
Tenderboard, inkoop aan de bestuurstafel (Lessons learned)
Van vastlopen naar successen vieren (Lessons learned)
Strategische sessie | Inkoop en opdrachtgeverschap in het sociaal domein; ontwikkelingen, nieuwe problemen en mogelijke oplossingen (Werkatelier)
Ik kies in deze ronde geen sessie
 
Deelnemerslijst
Wij willen een deelnemerslijst (voornaam, achternaam, organisatie) publiceren.
Mogen wij uw gegevens publiceren? *
 
Voorwaarden
  • Kunt u niet aanwezig zijn? Laat dit uiterlijk woensdag 24 mei weten via registratie@spitz.nu.
  • Als u zich niet uiterlijk 24 mei afmeldt, zijn wij genoodzaakt om de gemaakte kosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen € 175,- per persoon. U kunt natuurlijk altijd een collega in uw plaats laten komen. Laat ons dat weten via: registratie@spitz.nu.
Ja, ik ga akkoord met bovenstaande voorwaarden. *
 
 
 
* verplichte velden