PIANOo-congres 2017

Hieronder kunt u de beschikbare presentaties van het PIANOo-congres downloaden. Als er geen link achter de titel van een sessie hangt, is er geen presentatie beschikbaar.

Ronde 1
Een goede samenwerking gunnen: hoe doe je dat?
Inkopen met impact? Zo doe je dat!
Slimme inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Boek winst met een doordacht ICT-contract
Hoe koop je groene ambities in? 
ISO 20400 MVI onder de Aanbestedingswet
Sneller, beter en slimmer werken via een open MKB-convenant GWW
Naar het oordeel van de rechter
Agile: wat betekent dit voor uw ICT-aanbesteding?
Competenties van de publieke inkoper anno nu
Strategische keuzes bij duurzaam en innovatiegericht inkopen


Ronde 2
Een Nobelprijs waar inkoop wat aan heeft
Het aanbesteden van het gitaargeluid van Jimi Hendrix
MVI ambities opstellen doe je samen
Circulair inkopen van grondwatermetingen
Circulair inkopen in Apeldoorn
Aanbestedingswet aangepast: kunt u de e-factuur al ontvangen?
Het DAS voor inhuur: last of lust?
Effecten gemeentelijk inkoopbeleid huishoudelijke hulp vanuit de WMO
Evaluatie Rijksinkoopstelsel afgerond, en dan?
Tenderboard in de praktijk
K.I.S.S. (Keep It Super Simple) voor de klant


Ronde 3
Strategische sessie | Circulariteit in de bouw, van droom naar werkelijkheid
PPS-projecten bij decentrale overheden
Beter werkende IT door gebruik van GIBIT
In gesprek met gegadigden
Inkoopsamenwerking: groeiend succesmodel voor decentrale organisaties
Visualisatie van effectieve prijs-/kwaliteitsverhouding!
Best en worst practices uit drie jaar green deal circulair inkopen
Integritijd
Transformatie door integrale inkoop Sociaal Domein
Leren van de eerste innovatiepartnerschappen
De inkoper als strategische schakel in een succesvolle marktsamenwerking
Binnenhof renoveren is laveren


Ronde 4
Hot topics: elektronisch ondertekenen, aanvulling motivering, gunning bij hoger beroep?
Strategische sessie | Inkoop en opdrachtgeverschap in het sociaal domein; ontwikkelingen, nieuwe problemen en mogelijke oplossingen
Gemeente Woudenberg verduurzaamt
Het Manifest MVI: intern draagvlak creeren
Vragen om open standaarden bij inkoop van ICT
Kan mijn gemeente via aanbestedingen de overgang maken naar duurzame energie? Deel 1 / Deel 2
Gevraagd: slimme ICT-oplossing
Tenderboard, inkoop aan de bestuurstafel Deel 1 / Deel 2
Van vastlopen naar successen vieren
Combinatie Value Engineering en Marktconsultatie werkt