Sessies | 11.00 - 16.30 uur

Na de plenaire opening kozen deelnemers uit meer dan 40 sessies. Bij alle sessies werkten we met inschrijving. Oriënteer u aan de hand van het onderstaande overzicht.

Blokkenschema
We hebben het totale programma opgenomen in een blokkenschema. Dit schema biedt een overzicht van alle sessies met locatie en tijd. Klik HIER voor het blokkenschema.

Strategische sessies
Ook dit jaar waren er 3 strategische sessies. In deze sessies, begeleid door Boris van der Ham, werden 'grote' inkoopthema’s belicht: Sociaal domein, Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Duurzaam GWW. 

TenderNed inloopspreekuur
Gebruikersadviseurs van TenderNed verzorgden een spreekuur in de VIP-foyer. 

 

Ronde 1

Omschrijving: Veel opdrachtgevers en marktpartijen hebben de mond vol van samenwerken. En hoe belangrijk een goede samenwerking is bij tegenvallers en conflicten. Zeker bij complexe bouw- en infra projecten is de 'mens' factor doorslaggevend gebleken voor succes. Maar hoe past samenwerking als gunningscriterium binnen de beste prijs-kwaliteit verhouding?

In dit Werkatelier deelt PRO6 Managers voorbeelden uit bouw- en infra projecten waarin samenwerking centraal stond. Bijvoorbeeld de aanbesteding van het Zuidasdok (Rijkswaterstaat), de Vernieuwing Leidsebrug (Gemeente Amsterdam) en diverse raamcontracten voor ingenieursdiensten en onderhoudscontracten (o.a. Gemeente Haarlem).

Samen met u bespreekt PRO6 Managers hoe het gunnen op basis van samenwerking ook ingezet kan worden in andere sectoren. Centraal staan vragen als: hoe stel je onderscheidende BPKV criteria op die passen bij een goede samenwerking, en hoe voorkom je daarbij beloftes die uiteindelijk moeilijk na te komen zijn? En hoe zorg je ervoor dat in de praktijk er ook echt een goede samenwerking tot stand komt? U hoort ook hoe opdrachtgevers uit bijvoorbeeld de zorg of ICT hier naar kijken.
Wat levert deze sessie u op? U krijgt meer inzicht in het belang van samenwerking en hoe u dit verwerkt in een uitvraag. Daarnaast ontvangt u advies en kennis over het opstellen van onderscheidende EMVI criteria die passen bij een goede samenwerking.
Werkvorm: Werkatelier
Spreker(s): Joost Merema (PRO6 managers)
Sabine van der Hoek (PRO6 managers)
Thema:
Omschrijving: Bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bestond het inkoopbeleid enkel uit de voorgeschreven beleidsregels. Dat moest anders. DJI zag kansen om de maatschappelijke impact van zijn inkopen te vergroten.

In dit Werkatelier neemt DJI u mee in de ontwikkeling van zijn inkoopbeleid. Ja, echt van DJI. Dus toegesneden op de praktijk van DJI, een organisatie met een maatschappelijke opdracht: justitiabelen helpen bij de terugkeer naar de samenleving.

Het nieuwe inkoopbeleid heeft als titel: 'inkopen met impact'. Ga mee op zoek naar de mogelijkheden van inkopen met impact in uw eigen organisatie.

Zie ook de bijbehorende animatie op YouTube: https://youtu.be/LOCMjZGGzQI
Wat levert deze sessie u op? U gaat actief op zoek naar de mogelijkheden van inkopen met impact in eigen organisatie. Een inkoopbeleid passend bij uw eigen maatschappelijke opdracht. Om te ervaren wat impact is, gaan we het doen. En ja, als inkoper kunt u het verschil maken!
Werkvorm: Werkatelier
Spreker(s): Wolter van der Vlist (Dienst Justitiële Inrichtingen)
Thema:
Omschrijving: Op zoek naar een uitstekende ICT'er? Of naar een goede secretaresse? Wijk af van de gebaande paden en train mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In dit Werkatelier vertelt de categoriemanager Tolk- en Vertaaldiensten van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de inpassing van social return in de aanbesteding van tolk- en vertaaldiensten. Het resultaat? Dertig nieuwe tolken zijn opgeleid en aan het werk als zzp'er!

Doe uw voordeel met deze benadering die een win-win bleek en ook op andere terreinen toegepast kan worden.
Wat levert deze sessie u op? U ontdekt dat talent dichterbij is dan u denkt. Ook uw organisatie kan profiteren van de mogelijkheden van social return door te leren van de successen van de Rijksoverheid.
Werkvorm: Werkatelier
Spreker(s): Edwin de Koning (Ministerie van Veiligheid en Justitie)
Robert Blaauw (Tolk- en Vertaalcentrum Nederland)
Thema: MVI
Omschrijving: Voor overheden wordt het inkopen van ICT steeds belangrijker, zowel in omvang als gewicht. Een goed ICT-contract, waarin voldoende mate rekening wordt gehouden met de mogelijke risico's die zich kunnen voordoen bij de uitvoering van een contract, is van essentieel belang.

In dit Werkatelier krijgt u inzicht in de meerwaarde van een goed doordacht ICT-contract. Daarbij komen onderwerpen aan bod als IE-rechten, service levelagreements, exit-strategieën, cloud computing en datamigratie.
Wat levert deze sessie u op? U krijgt inzicht in de meerwaarde van een goed doordacht ICT-contract.
Werkvorm: Werkatelier
Spreker(s): Jeroen Naves (Pels Rijcken)
Thema: ICT
Omschrijving: Rijkswaterstaat (RWS) heeft vorig jaar een aanbesteding gedaan voor het bouwen van groene objecten bij de N18. Bijvoorbeeld een fietstunnel en een carpoolplaats. Het doel was om bij de bouw gebruik te maken van biobased materialen. Voor de realisatie van deze objecten is wel veel hout gebruikt, maar geen innovatieve biobased materialen. Dat wil RWS in de toekomst beter doen.

In dit Werkatelier gaan de inkoper, contractmanager, projectleider en aannemer met
elkaar en met de zaal in discussie over hoe dit anders kan. Samen verkennen zij met u hoe de markt beter geprikkeld kan worden en hoe innovatieve MKB-bedrijven aangetrokken kunnen worden.

De aanbesteding van RWS is geëvalueerd en het rapport is beschikbaar op PIANOo.nl. Ter voorbereiding op deze sessie een absolute must: https://www.pianoo.nl/document/13898/pilot-projecten-biobased-inkopen-evaluatie-n18
Wat levert deze sessie u op? U krijgt praktische tips en inzicht in de uitdagingen die het MVI aanbesteden in de GWW met zich meebrengt.
Werkvorm: Werkatelier
Spreker(s): Yuri Wolf (Rijkswaterstaat)
Robert ten Bras (BAM)
Hasan Seric (Rijkswaterstaat)
Joyce Zuijdam (Rijkswaterstaat)
Thema: MVI
Omschrijving: De ISO-20400 gaat 18 mei 2017 live. De ISO-20400 is de nieuwe internationale richtlijn waarin de normen en gedragscodes zijn ondergebracht om Maatschappelijk verantwoord inkopen te implementeren in organisaties. Daarnaast is de richtlijn bedoeld om duurzaamheid in de Supply Chain verder te brengen.

De richtlijn kent een standaard aanpak die inzicht, structuur en handvatten biedt aan kleine en grote organisaties, zowel publiek als privaat. Hoe verhoudt de toepassing van deze richtlijn zich tot de Aanbestedingswet?

In dit Werkatelier geeft NEVI samen met Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn uitleg over de praktische en juridische bruikbaarheid van deze richtlijn onder de Aanbestedingswet 2012. Vanzelfsprekend komt u als inkoopprofessional zelf aan het woord om uw ervaringen met Maatschappelijk verantwoord inkopen te delen.
Wat levert deze sessie u op? U ontdekt welke kansen en innovaties de nieuwe richtlijn ISO 20400 biedt binnen de kaders van de Aanbestedingswet.
Werkvorm: Werkatelier
Spreker(s): Karin van IJsselmuide (NEVI i.s.m. Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn)
Elisa Palm (Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn)
Thema: MVI
Omschrijving: Sinds enkele jaren werkt de gemeente Rotterdam bij routinematige projecten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw met een zogenaamd open convenant, een afspraak tussen de gemeente en lokale MKB-ondernemers over samenwerking in projecten. MKB-bedrijven namen hiertoe het initiatief. Toetsbaarheid, minder verspilling en een betere samenwerking tussen partijen zijn belangrijke voordelen van het open convenant. Werken op basis van een open convenant leidt tot minder hinder voor inwoners en bedrijven. Opdrachtgevers en opdrachtnemers gaan op een open en transparante manier in gesprek en komen samen tot betere prestaties. Bedrijven worden betrokken bij de contractfase, het formuleren van de uitvraag en de voorwaarden in het contract en geven advies over de aanpak van de uitvoering. Een voorwaarde voor het werken met een open convenant is dat de marktwerking overeind blijft om een gezonde concurrentie te behouden. Bedrijven die bij de contractfase betrokken zijn, mogen niet meedoen in de aanbesteding, maar krijgen een vergoeding voor hun bijdrage. Een volgende keer kunnen ze wel weer meedoen in de competitie. In dit Werkatelier licht de gemeente Rotterdam het open MKB-convenant toe en presenteren ze resultaten van diverse, recent uitgevoerde projecten.
Wat levert deze sessie u op? U krijgt inzicht in hoe reguliere GWW-projecten beter, sneller, slimmer en zonder gedoe kunnen worden gerealiseerd met behulp van het open MKB-convenant (een vroege marktconsultatie).
Werkvorm: Werkatelier
Spreker(s): Rene de Kwaadsteniet (Building changes)
Albert Martinus (Lindeloof)
Thema: GWW
Omschrijving: Welke interessante en leerzame uitspraken hebben het Europese Hof van Justitie en de nationale rechter de afgelopen tijd gedaan over aanbestedingen?

Ook dit jaar geeft Prof.mr. Huib van Romburgh een aansprekend college over actuele Europese en nationale jurisprudentie. Hij gaat onder andere in op de jurisprudentie met betrekking tot een ernstige beroepsfout en het vernietigen van een gunningsbeslissing in hoger beroep.

Huib van Romburgh is juridisch adviseur bij het ministerie van Economische Zaken, hoogleraar Aanbestedingsrecht aan de Rijksuniversiteit in Groningen en voorzitter van de PIANOo vakgroep Aanbestedingsrecht.
Wat levert deze sessie u op? U doet kennis op van rechterlijke uitspraken die relevant zijn voor de inkoop en aanbestedingspraktijk.
Werkvorm: Werkatelier
Spreker(s): Huib van Romburgh (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
Thema: Juridisch
Omschrijving: Bij ICT projecten wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de Agile aanpak. Bij buitenlandse overheden is Agile al populair, maar ook in Nederland wint deze procesmanagementmethodiek terrein.

Bij Agile worden processen opgebroken in korte, overzichtelijke perioden. In deze periodes zijn de betrokken partijen (opdrachtgever, -nemer en eindgebruiker) continue met elkaar in dialoog. De opdrachtgever houdt zich minder bezig met het 'hoe', maar stuurt als regisseur op het resultaat.

De overstap naar Agile vraagt om een functionele uitvraag van een opdracht. Omdat het bedenken en uitvoeren dichter bij elkaar liggen, is het opnemen van resultaatsverplichtingen in aanbestedingsdocumenten lastiger.

In dit Werkatelier staan we stil bij de impact van Agile op het aanbesteden. De impact wordt geïllustreerd door inzichten van expert Tom Verdaat en het bedrijfsleven (Dutch Digital Agencies). Met u gaan zij vervolgens in discussie over de kansen, risico’s en kostenbesparing van Agile bij aanbestedingen.
Wat levert deze sessie u op? U hoort over de manier, de voordelen en impact van Agile werken.
Werkvorm: Werkatelier
Spreker(s): Tom Verdaat (Blinklane)
Ivo Roefs (DDB Group)
Thema: ICT
Omschrijving: Om zo effectief mogelijk te opereren, dient de publieke inkoper anno nu – naast kennis - een palet aan vaardigheden te kunnen inzetten. Adviseren, verbinden en probleemoplossend optreden zijn slechts enkele voorbeelden daarvan.

In dit Werkatelier zoomen drie partijen in op de belangrijkste competenties van de publieke inkoper. Samen met andere inkopers gaat u op interactieve wijze aan de slag met het formuleren en positioneren van benodigde competenties in relatie tot strategische en tactische taken en de organisatie (en geambieerde volwassenheid) van de inkoopfunctie.
Wat levert deze sessie u op? U krijgt handvatten aangereikt om na te denken over uw eigen competenties. Welke competenties heeft u nodig om succesvol te zijn en de organisatie naar een hoger niveau te brengen?
Werkvorm: Werkatelier
Spreker(s): Elianne van Rooden (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
Loek van Beurden (Pro 10 inkoopadvies)
Brigitte Broekert (Waterschap Vechtstromen)
Thema:
Omschrijving: Waterschappen hebben hoge ambities op het gebied van innovatie en duurzaamheid en willen inkoop inzetten als instrument om deze ambities te realiseren. Dat lukt alleen als er sprake is van een geolied samenspel tussen de driehoek bestuurder (die de ambities stelt), -(inkoop)manager (die het proces en resultaten stuurt en coördineert) en de inkoper (die de beoogde resultaten tav duurzaamheid en innovatie moet realiseren). In deze strategische sessie wordt u deelgenoot van de successen maar zeker ook de worstelingen die hij als manager ervaart bij de sturing van inkoop richting de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen van zijn organisatie.
Aansluitend volgt een discussie met de zaal over strategische keuzes ten aanzien van de inbedding van inkoop die gemaakt kunnen worden bij ambitieus innovatiegericht en duurzaam inkopen, waarbij u wordt aangemoedigd uw eigen ervaringen in te brengen.
Wat levert deze sessie u op? Strategische sessie
Inzicht in de wijze waarop inkoop en beleid moeten samenwerken om MVI ambities waar te maken
Werkvorm: Werkatelier
Spreker(s): Ivo Dellemann (Waterschap Aa en Maas / Platform Waterschapswerken)
Thema: MVI
Omschrijving: Gebruikersadviseurs van TenderNed verzorgen voor u een spreekuur. Heeft u als aanbestedende dienst vragen over het gebruik van TenderNed? Wilt u weten hoe u zaken makkelijker kunt regelen in TenderNed? Of wilt u ons feedback geven over de applicatie? Kom dan naar het inloopspreekuur in de lunchpauze of tijdens de 1e en 2e ronde van het congres (als u dan geen sessies volgt). De vragen worden in principe in de groep besproken. Bespreekt u deze liever een-op-een met een van onze adviseurs, dan houden we daar rekening mee.
Wat levert deze sessie u op?
Werkvorm:
Spreker(s):
Thema:


Ronde 2

Omschrijving: In 2016 ontvingen Oliver Hart (Harvard University) en Bengt Holmström (MIT) de Nobelprijs voor de Economie voor hun onderzoek naar contracttheorieën. Het onderzoek gaat in op de (on-) volledigheid van contracten, het prikkelen van goed gedrag en de rol van vertrouwen bij de uitvoering van contracten.

De resultaten van het onderzoek waren een Nobelprijs waard en hebben nu al grote impact. Zo heeft de federale overheid in de USA gevangenissen weer onder eigen beheer gebracht. In Nederland zijn de inzichten gebruikt bij het vernieuwen van het deelnemingenbeleid van het Rijk.

Ook binnen inkoop kunnen we een kwaliteitsslag maken op basis van deze wetenschappelijke kennis. In dit Werkatelier slaan we een brug tussen wetenschap en praktijk. Met sprekers en panelleden die de wetenschap kennen, maar ook de inkooprealiteit. Lees hier het goed leesbare rapport van de Nobelprijs-comité en neem deel in het gesprek:
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2016/popular-economicsciences2016.pdf
Wat levert deze sessie u op? U leert over de impact van het Nobelprijs-winnende onderzoek over contracttheorieën. Een serieus economisch onderwerp, met een juridisch randje.
Werkvorm: Werkatelier
Spreker(s): Leon Hombergen (Rijkswaterstaat)
Sander Onderstal (Universiteit van Amsterdam)
Alexander Arsath Ro’is (Gemeente Amsterdam)
Hans Wamelink (Technologische Universiteit Delft)
Annuska Bloemert (Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud)
Thema:
Omschrijving: Het beoordelen van kwaliteit is het meest fascinerende onderdeel van een
aanbesteding. Hoe zorgen we ervoor dat vriendjespolitiek en favoritisme worden
uitgebannen? Aanbestedingsdeskundige Theo van der Linden en zijn zoon Bob
tonen aan dat zelfs een volstrekt subjectief gegeven als het gitaargeluid van Jimi
Hendrix aanbesteed kan worden. Niet geschikt voor liefhebbers van klassieke
muziek. Oordopjes mee
Wat levert deze sessie u op? U krijgt het onomstotelijke bewijs dat de beoordeling van kwaliteit niet subjectief hoeft te zijn.
Werkvorm: Werkatelier
Spreker(s): Theo van der Linde (Van der Linden Consultancy)
Bob van der Linde ()
Thema:
Omschrijving: Het Ambitieweb is een praktisch hulpmiddel voor het vastleggen en concretiseren van duurzaamheidsambities. In de Grond, Weg en Waterbouw-sector wordt het Ambitieweb veel gebruikt in projecten. Het Ambitieweb kan ook worden gebruikt voor het bepalen van MVI- ambities voor de gehele organisatie. Maar hoe?

De Gemeente Breda is met deze uitdaging aan de slag gegaan en vertelt u in dit Werkatelier hoe zij dat hebben gedaan. Evenals de dillema's die zij tegenkwamen en de rol die inkoop hierbij speelde. Het betrekken van de gehele organisatie bleek essentieel. Vervolgens gaat u in kleine groepen aan de slag om specifieke ambities van uw eigen organisatie uit te werken.
Wat levert deze sessie u op? U krijgt praktische handvatten aangereikt voor het gebruik van Het Ambitieweb voor 1) uw eigen organisatie en 2) de externe communicatie.
Werkvorm: Werkatelier
Spreker(s): Bart van Oort (Gemeente Breda )
Thema: MVI
Omschrijving: De provincie Noord-Brabant heeft permanente grondwatermeetnetten. Deze meten de standen en de kwaliteit van het grondwater. Bij de voorbereiding van een nieuwe aanbesteding voor de watermeetnetten stelde de provincie zich de vraag: hoe kunnen we circulair inkopen en moeten de meetlocaties daarvoor in bezit van de provincie blijven?

Het antwoord op deze vraag heeft ertoe geleidt dat de provincie nu meetdata inkoopt in plaats van apparatuur. In deze Lessons Learned de provincie Noord-Brabant uit hoe zij tot dit resultaat is gekomen. Van de voorbereidingen tot het verwerken van een marktanalyse en marktconsultatie in het aanbestedingsdocument.
Wat levert deze sessie u op? U hoort over de ervaringen van provincie Noord-Brabant in het circulair uitbesteden van de actualisering van het grondwaterstandsmeetnet. U krijgt antwoord op vragen als: welke keuzes zijn gemaakt? Wat heeft het contract marktpartijen opgeleverd? Hoe hebben collega's de aanbesteding ervaren?
Werkvorm: Lessons learned
Spreker(s): Remco de Jong (Provincie Noord-Brabant)
Marja Segers (Provincie Noord-Brabant)
Thema: Innovatie
Omschrijving: De gemeente Apeldoorn besteedt 55.000 m2 renovatie buitenruimte aan via de Rapid Circular Contracting methodiek. Dit is een vorm van circulair inkopen die gericht is op innovatie. Ondanks de bijzondere uitvraagsystematiek past het binnen een reguliere BPKV-aanpak.

Ruim 120 aannemers schreven zich in voor de marktontmoeting op 6 maart. Hoe staat het project er nu voor? Waar loopt de gemeente tegenaan bij deze vorm van uitvragen? Hoe reageren collega’s? En de markt? En wat zijn de tips en trucs wanneer je deze methodiek wilt toepassen op andere inkoopdomeinen? In deze Lessons Learned bieden de gemeente Apeldoorn en Stichting Circulaire Economie antwoord op deze vragen vanuit hun ervaring.
Wat levert deze sessie u op? U vergaart kennis over innovatie gericht en circulair inkopen. Specifieker leert u over de Rapid Circular Contracting methodiek en hoe deze zich in de praktijk bewijst. Naast GWW heeft ook de koude en warme dranken aanbesteding in Enschede een rol, die met deze zelfde methodiek is uitgevraagd en afgerond.
Werkvorm: Lessons learned
Spreker(s): Sander Lubberhuizen (Gemeente Apeldoorn)
Erick Wuestman (Stichting Circulaire Economie)
Thema: MVI
Omschrijving: Het inkoopproces digitaliseert in rap tempo. De Aanbestedingswet wordt uitgebreid met de verplichting om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken.

In dit Werkatelier legt PIANOo uit wat de verplichting voor e-factureren inhoudt. En hoe deze verplichting kan worden vertaald in aanbestedingsdocumenten, zoals een bijsluiter en een programma van eisen. Daarnaast hoort u hoe decentrale overheden het proces van ontvangen en verwerken inrichten en welke keuzes daarbij worden gemaakt. PIANOo gaat in op vragen als: is het verplichten van leveranciers om e-facturen te sturen wel proportioneel en niet discriminerend? Mag ik een e-factuur van mijn ondernemer eisen?

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld van een aanbestedende dienst deelt PIANOo haar ervaringen en antwoorden.
Wat levert deze sessie u op? U hoort en leert over het borgen van e-factuurverplichting door het aanpassen van de inkoopvoorwaarden.
Werkvorm: Werkatelier
Spreker(s): Kornelis Drijfhout (PIANOo)
Thema: E-factureren
Omschrijving: Sinds het vervallen van het regime voor 2B-diensten gebruiken aanbestedende diensten regelmatig het Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) voor de inhuur van
personeel. Er is veel discussie over de inzet van het DAS hiervoor. Hoe ervaren inschrijvers en aanbestedende diensten het DAS? Is het DAS een lust of last?

Voor dit Werkatelier heeft PIANOo verschillende experts uitgenodigd om hierover in discussie te treden. Ook presenteert PIANOo onderzoeken van studenten en kunt u vragen stellen over het DAS.

Wat levert deze sessie u op? U krijgt meer inzicht in de voors- en tegens van het inhuren van personeel via het DAS.
Werkvorm: Werkatelier
Spreker(s): Mark Bassie (Comité van Marktplaatsgebruikers)
Jessica de Kuiper (Algemene Bond Uitzendondernemingen)
Mariska Kroon (Pro 10)
Tom Ruijgrok (Manpower)
Thema: Juridisch
Omschrijving: Sinds 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het voorzien in huishoudelijke hulp. Deze decentralisatie ging gepaard met een reorganisatie van de markt voor huishoudelijke hulp. In deze Lessons Learned presenteert het Centraal Planbureau de ontwikkelingen op de markt voor huishoudelijke hulp van 2007 tot 2014, het laatste jaar voor de invoering van de 'nieuwe' Wmo.

Centraal staan de manier waarop gemeenten hulp inkopen en de gevolgen
voor de inrichting van de betreffende markt. Maakt het voor de toetreding van nieuwe aanbieders uit welke aanbestedingsvorm gemeenten toepassen? Ontvangen grotere aanbieders binnen een gemeente een (substantieel) hogere prijs dan kleine aanbieder? En zo ja, hoe hangt dit samen met het gehanteerde aanbestedingsmodel?

Deze sessie biedt inzichten over de werking van de markt voor huishoudelijke hulp, maar biedt daarmee ook lessen voor het inkoopbeleid omtrent de andere Wmo-voorzieningen die in 2015 zijn gedecentraliseerd.
Wat levert deze sessie u op? Met behulp van een rijke dataset werpt deze sessie nieuw licht op de werking van de markt voor huishoudelijke hulp, maar biedt ook lessen voor de inkoop.
Werkvorm: Lessons learned
Spreker(s): Remco van Eijkel (Centraal Planbureau)
Thema: Sociaal Domein
Omschrijving: Het Rijksinkoopstelsel is geëvalueerd. Naar aanleiding van de evaluatie heeft de beleidsdirectie van BZK zes deelprogramma’s gedefinieerd. Vijf daarvan zijn interessant voor decentrale overheden.

Het afdelingshoofd van de afdeling inkoop- en aanbestedingsbeleid geeft u inzicht in de plannen van de Rijksoverheid. Het eerste plan is om de bureaucratie en regeldruk terug te dringen. Daarnaast kan de relatie tussen inkoop en de klant/opdrachtgever beter en wil BZK bestuurders ervan overtuigen dat inkoop bijdraagt aan het realiseren van beleidsdoelstellingen. Ook wordt een strategie ontwikkeld ten aanzien van het inkoop- ICT landschap.

Tot slot maar wellicht in het licht van het voorgaande het belangrijkste deelprogramma: het programma dat gericht is op een consistente HRM aanpak, om tot een hoger niveau van professionaliteit en kwaliteit van de inkoper te komen.
Wat levert deze sessie u op? U krijgt inzicht in de plannen van de Rijksoverheid om haar inkoop- en aanbestedingsbeleid te verbeteren. De plannen bieden inspiratie voor decentrale overheden.
Werkvorm: Werkatelier
Spreker(s): Coen Schreiner (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
Thema:
Omschrijving: De term Tenderboard is binnen een groot aantal inkooporganisaties al bekend. Sommige inkooporganisaties hebben een eigen Tenderboard. Maar wat doet zo’n Tenderboard nu eigenlijk? En voegt een Tenderboard echt iets toe aan wat u zelf als inkoper al dagelijks in de praktijk brengt? In deze sessie vertelt de UBR|HIS over haar Tenderboard, die adviseert over de strategische keuzes die in individuele inkooptrajecten gemaakt worden. In de Tenderboard van de UBR|HIS komt een diversiteit aan hoogwaardige deskundigheid en kennis bij elkaar onder voorzitterschap van voormalig CPO Rijk en Voorzitter NEVI Publiek, Siep Eilander. De leden vormen samen een goede afspiegeling van de verschillende expertises die nodig zijn om goed en doelmatig in te kopen, zoals een hoogleraar Inkoopmanagement, een hoogleraar Aanbestedingsrecht, een CIO en directeuren van zowel inkoop afdelingen als vanuit de business. Van de leden van de Tenderboard wordt verwacht dat zij boven de belangen te staan en het totaalbelang voor de (Rijks)overheid en de deelnemers in de gaten te houden.

Tijdens dit Werkatelier wordt u door de UBR|HIS uitgenodigd lid te worden van hun Tenderboard. Aan de hand van een concrete casus adviseert u de opdrachtgever met als doel zowel de kwaliteit als doelmatigheid van de aanbesteding.
Wat levert deze sessie u op? U ervaart zelf hoe een Tenderboard zou kunnen functioneren.
Werkvorm: Werkatelier
Spreker(s): Sarah Rose (UBR|HIS )
Robert Jansen (UBR|HIS )
Thema:
Omschrijving: Het aanbestedingsproces van de UBR/HIS, de inkooporganisatie voor zes kerndepartementen, is opnieuw ingericht. In deze Best Practice wordt gedeeld hoe het aanbestedingsproces opnieuw is vormgegeven, gebaseerd op de leanprincipes om de klant centraal te stellen en de verspillingen te elimineren. De UBR/HIS is gestart met een inventarisatie van de wensen, eisen en behoeften van klanten. Daaruit bleek dat inkoopadviseurs al in de oriëntatiefase bij het proces betrokken moeten zijn. Ook kwam het belang van een persoonlijk gesprek over de inkoopbehoefte uit het onderzoek naar voren. Klanten hebben behoefte aan duidelijkheid over de planning, rolverdeling en communicatie-momenten. Daarbij moeten inkoopadviseurs formats durven loslaten. De inkoopadviseur moet maatwerk leveren, het departement kennen en die kennis delen met andere inkoopadviseurs. Minder stappen en minder bureaucratie. U krijgt inzicht in de nieuwe procesinrichting en de eerste pilot die gedraaid wordt.
Wat levert deze sessie u op? U doet kennis op over hoe UBR|HIS de LEAN-methode heeft ingezet bij het vormgeven van een meer op de klant gericht aanbestedingsproces.
Werkvorm: Best Practice
Spreker(s): Cindy Maring-Akkal (UBR|HIS)
Thema:


Ronde 3

Omschrijving: Circulair, duurzaam, innovatie, de Bouwagenda: allemaal thema’s die op het bord van beleid en inkoop liggen. Maar hoe is de onderlinge samenhang? Hoe gaat u om met de verschillende “waarheden”? Waar ligt de taak van inkoop, of moet het hele proces op zijn kop? In deze strategische sessie geeft Hans Wamelink van TU Delft antwoord.
Wat levert deze sessie u op? U wordt geïnspireerd om met kritische blik bij te dragen aan de ontwikkelingen op het gebied van circulariteit in de eigen organisatie.
Werkvorm: Werkatelier
Spreker(s): Hans Wamelink (Technologische Universiteit Delft)
Thema: GWW
Omschrijving: Met Publiek-Private Samenwerking wilt u, door het combineren van verschillende projectfasen of activiteiten in één integraal contract, meerwaarde creëren. Kostenbesparingen, goede kwaliteit, beter inspelen op de wensen van de gebruiker en het stimuleren van innovatie en duurzaamheid zijn andere potentiële voordelen. Bij de aanbesteding van PPS-contracten bij decentrale overheden is het realiseren van deze voordelen niet vanzelfsprekend. Het vraagt een andere manier van denken van het projectteam, maar ook van de organisatie.

De Project- en de Contractmanager van het PPS-project Provinciehuis van Gelderland nemen u mee in wat het betekent om een PPS bij een decentrale overheid aan te besteden en uit te voeren. Hoe werkt een PPS-project in een politiek gestuurde organisatie? Hoe bereid je je organisatie voor op een PPS? Welke belangen spelen bij een PPS en hoe manage je die?
Wat levert deze sessie u op? U krijgt inzicht in de do's en don'ts van PPS bij decentrale overheden.
Werkvorm: Werkatelier
Spreker(s): Pieter-Jan van der Eijk (Provincie Gelderland)
Obbe Wassenaar (Provincie Gelderland / Angle of View)
Maik Knuiman (Provincie Gelderland / To Interface)
Thema: PPS
Omschrijving: De Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) dragen bij aan de aanschaf van de juiste IT producten. In de GIBIT staan bepalingen over gemeentelijke ICT kwaliteitsnormen, interoperabiliteit en de eigendom van data. Daarmee is de GIBIT inhoudelijk vernieuwend. Door de (beveiligings-)normen van de GIBIT door te voeren wordt het voor gemeenten mogelijk om veilig gegevens uit te wisselen.

In dit Werkatelier gaat Jeroen Schuuring van KING gemeenten in op de belangrijkste onderdelen van de GIBIT. Vervolgens werkt hij samen met u aan toepassing van de GIBIT in uw organisatie. Zo leert u de beschikbare modelovereenkomsten kennen en de tooling om die op maat in te richten. Tot slot is er aandacht voor de samenwerking tussen inkopers, juristen en informatiemanagers bij het gebruik van de GIBIT. Dit doet hij op basis van zijn ervaringen van het eerste half jaar gebruik van de GIBIT.
Wat levert deze sessie u op? U leert over de inhoud van de GIBIT en krijgt handvatten om het in eigen organisatie toe te passen.
Werkvorm: Werkatelier
Spreker(s): Jeroen Schuuring (KING)
Peter Klaver (KING)
Thema: ICT
Omschrijving: In 2016 heeft Enexis haar Integraal Facilitair Management (IFM) aanbesteed: bijna de gehele facilitaire dienstverlening in één contract voor de komende 10 jaar.

Om alle doelstellingen van deze aanbesteding te realiseren, was het van groot belang dat de klantvraag en de bedrijfscultuur van Enexis zo volledig mogelijk werden overgebracht op de gegadigden. Er is daarom een heel arsenaal aan contactmomenten ingezet: een startbijeenkomst, rondleidingen, interviews, een data-room, een 'Q&A-sessie' voor alle ICT-eisen en dialoogdagen.

Graag nemen Enexis en ISS u mee in hun aanpak (Enexis) en hoe dit door de markt (ISS) is ervaren. Na de presentatie brainstormen zij graag met u over mogelijke contactvormen, de voor- en nadelen hiervan, en wat dat betekent voor de aanbestedende dienst en de gegadigden. De aanbesteding van Enexis en uw eigen ervaring staan in deze discussie centraal.
Wat levert deze sessie u op? U doet kennis en inspiratie op over mogelijkheden om direct en persoonlijk contact te hebben binnen de kaders van de (Europese) aanbestedingswet. Enexis en ISS nemen u mee in hun ervaringen.
Werkvorm: Werkatelier
Spreker(s): Charlotte van Aken (Enexis B.V.)
Jan Hoestra (ISS Nederland B.V.)
Thema:
Omschrijving: Kleine en middelgrote decentrale organisaties kopen vaak te weinig in om inkoop en contractmanagement op een hoog niveau uit te voeren. Door samenwerking tussen autonome decentrale organisaties ontstaat ruimte om de kwaliteit naar een hoger plan te tillen. Daarbij is het doel om de interne klant beter te dienen en burgers meerwaarde te bieden voor hun belastinggeld.

Voor deze samenwerking bestaat een aantal modellen. Om deze modellen in de praktijk te laten slagen is maatwerk nodig en de inzet van ervaren mensen. Het zit hem namelijk niet zozeer in structuren, maar in de mensen. Daarbij is er vaak maar één kans om de samenwerking tot stand te brengen. Reden genoeg om te investeren in kennisuitwisseling met gelijkgestemden.
Wat levert deze sessie u op? U hoort over verschillende modellen die uw organisatie helpen om inkoop en contractmanagement op een hoog niveau uit te voeren. Samenwerking is hierbij essentieel.
Werkvorm: Best Practice
Spreker(s): Ditmar Waterman (Stichting RIJK)
Thema:
Omschrijving: In deze Lessons Learned presenteren inkoopuitvoeringscentra (IUC) de effecten van twee verschillende gunningssystematieken op vergelijkbare aanbestedingen. In beide aanbestedingen wilde de opdrachtgever gunnen op prijs en kwaliteit, waarbij hogere kwaliteit niet oneindig méér mocht kosten. De eerste aanbesteding hanteerde de Q/P-formule, de tweede de Superformule.

IUC Belastingdienst en Vreemdelingenketen laten zien dat bij de Q/P-formule de score voor prijs/kwaliteit onvoldoende aansloot bij de specifieke wensen van de opdrachtgever. Vervolgens tonen zij u de effecten van de Superformule en delen hun ervaringen. U krijgt kort de techniek van de Q/P-formule en de Superformule uitgelegd. Ook wordt stilgestaan bij de effecten van gunningssystematieken op prijs en kwaliteit van de inschrijvingen.
Wat levert deze sessie u op? U wordt ervan bewust dat het essentieel is om inzicht te hebben in de effecten van gunningssystematieken voor de realisatie van inkoopdoelstellingen.
Werkvorm: Lessons learned
Spreker(s): Pieter van Dorth (Inkoopuitvoeringscentrum Belastingdienst )
Yolanda Kraus (Inkoopuitvoeringscentrum Belastingdienst Vreemdelingenketen )
Thema:
Omschrijving: Nederland loopt voorop in ambities over de transitie naar een circulaire economie. Volgens kabinetsplannen moet deze circulaire economie in 2050 een feit zijn. En al sinds 2015 geldt een motie '10% circulair inkopen' voor de overheid.

In deze Lessons Learned licht Rijkswaterstaat het circulair inkopen toe aan de hand van concrete circulaire inkooppilots uit de Green Deal. Lukt het de overheid om de markt te bewegen tot daadwerkelijk hoogwaardig hergebruik? Zijn ‘alternatieve verdienmodellen’ zoals betalen voor gebruik een must? Lukt het om een containerbegrip als ‘circulariteit’ te objectiveren? En tegen welke interne obstakels loop je aan als je enthousiast met circulair inkopen aan de slag gaat? Enkele voorbeelden van vraagstukken die in deze sessie door publieke ‘circulaire practitioners’ worden toegelicht en bediscussieerd.
Wat levert deze sessie u op? U krijgt inzicht in de kansen en valkuilen bij de praktische toepassing van circulair inkopen.
Werkvorm: Lessons learned
Spreker(s): Joan Prummel (Rijkswaterstaat)
Edward Frencken (Ministerie van Veiligheid en Justitie)
Joep van Breukelen (Universitair Medisch Centrum Utrecht)
Thema: MVI
Omschrijving: De hitsessie over integriteit is terug in een nieuw jasje! Publieke professionals en integer gedrag blijven onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat geldt zowel voor de inkoopspecialist, de contractmanager, de leveranciersmanager, maar bijvoorbeeld ook voor de opdrachtgever.

Uiteraard is de eed afgelegd of is er een code ondertekend waarbij de geldende wetten en regels in acht worden genomen. Eerlijke concurrentie respecteren, leveranciers rechtvaardig behandelen en zakelijke en persoonlijke belangen scheiden zijn daarom evident. Maar geldt dat ook voor de omgang met politieke wensen, verschillende branche-gewoonten, omgangsvormen ten aanzien van de lange relatie met opdrachtnemers of het voeren van onderhandelingsgesprekken?

De vier grote gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) nemen u mee in allerlei actuele dilemma’s. Op een speelse, interactieve manier dagen zij u uit om integere keuzes te maken. Zorg dat u uw mobiele telefoon bij u heeft!
Wat levert deze sessie u op? U wordt actief betrokken in een gesprek over 'integriteit'. Er zijn immer zoveel mensen, zoveel beelden over wat integer gedrag voor een inkoper is.
Werkvorm: Werkatelier
Spreker(s): Aletta Peelen (Gemeente Utrecht)
Nicole Scholten (Gemeente Amsterdam)
Melanie Noordegraaf (Gemeente Rotterdam)
Monica Demkes (Gemeente Den Haag)
Thema:
Omschrijving: De gemeente heeft een brede verantwoordelijkheid in het lokale sociale domein. Zo is zij eindverantwoordelijke voor Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en taken op het gebied van werk, inkomen en schuldhulpverlening.

De gemeente treedt hierbij vaak op als opdrachtgever voor de uitvoering van zorg, ondersteuning en welzijn. In deze rol heeft de gemeente grote vrijheid:
welke taken besteedt zij uit aan welke zorginstellingen? Houdt de gemeente de
regie, of laat zij zoveel mogelijk over aan de markt?

In dit Werkatelier staan deze vragen centraal. PIANOo bespreekt met u hoe uw keuzes (in samenhang) de dynamiek tussen gemeente en opdrachtnemers bepaalt. Ook worden de ontwikkeling van de lokale zorgmarkt besproken en de financiële prikkels die er zijn voor efficiëntie, effectiviteit, samenwerking en innovatie.
Wat levert deze sessie u op? U hoort, leert en ervaart hoe het slim combineren van verschillende activiteiten en verschillende leefdomeinen in nieuwe ondersteuningsarrangementen de kwaliteit en integraliteit van het product verbetert. En hoe het de kosten verlaagt.
Werkvorm: Werkatelier
Spreker(s): Niels Uenk (Public Procurement Research Centre)
Thema: Sociaal Domein
Omschrijving: De eerste aanbestedingen volgens het Innovatiepartnerschap zijn een feit. De procedure is geen theorie meer, maar een bruikbaar instrument.

In deze Lessons Learned wordt door Ria van Os van Waterschap Rivierenland en Floris den Boer van PIANOo dieper ingegaan op de toepassingspraktijk van het Innovatiepartnerschap. Welke innovatiepartnerschappen zijn gestart en wat kunt u hiervan leren? Aan de hand van het praktijkvoorbeeld van het Waterschap Rivierenland, dat op zoek is naar nauwkeuriger waterspanningsmeters, wordt u meegenomen in de do’s en don’ts. Ook gaat u onderling in gesprek over de vraag waar deze procedure zich voor kan lenen. Een tipje van de sluier: het Innovatiepartnerschap leent zich ook voor concrete opgaven die vragen om een innovatieve oplossing.
Wat levert deze sessie u op? U leert van aanbestedingservaringen en neemt kennis van de toepassing van het Innovatiepartnerschap op een maatschappelijk vraagstuk. Lessen zijn ook relevant voor vragenstukken met een ICT component.
Werkvorm: Lessons learned
Spreker(s): Floris den Boer (PIANOo)
Ria van Os (Waterschap Rivierenland)
Thema: Innovatie
Omschrijving: Jaarlijks investeren waterschappen ruim 1 miljard in verbeterprojecten en onderhoud. Om deze complexe opgaven duurzaam, kostenbewust en maatschappelijk verantwoord tot stand te brengen, is meer samenwerking met marktpartijen nodig en verdergaande professionalisering. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma laat zien dat een programmatische aanpak hierbij succesvol werkt. Een aanpak die model kan staan voor andere grote wateropgaven.

Succesvolle GWW-opgaven starten met een vroegtijdige, open dialoog met de markt. Daarbij zijn inkopers nodig om strategische afwegingen goed te kunnen maken. De inkoper effent namelijk het pad en stelt beslissers in staat om de juiste aanpak te kiezen. In deze sessie laten een adviseur van Hoogwaterbeschermingsprogramma en een inkoper van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de belangrijkste prikkels zien die u in een contract kunt opnemen om de opdrachtnemer te stimuleren om de gewenste prestaties te leveren. In de sessie doorlopen ze het afwegingskader voor hoogwaterbeschermingsprogramma’s, dat helpt bij het kiezen voor de juiste contactvorm. Ook laten ze de meerwaarde van een design- en maintainprikkel zien.
Wat levert deze sessie u op? U krijgt inzicht in de accenten van de programmatische aanpak en de vertaling naar de inkoopprofessional. Met een (nieuw) afwegingskader wordt een instrument ter beschikking gesteld dat inzicht geeft in de belangrijkste onderwerpen die bij de marktbenadering spelen.
Werkvorm: Best Practice
Spreker(s): Hans van Haren (Programmadirectie Hoogwaterbescherming)
Erik Kraaij (Hoogwaterbeschermingsprogramma)
Johan Arends (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
Thema: GWW
Omschrijving: Het Rijksvastgoedbedrijf is begonnen aan een van haar grootste projecten, de renovatie van het Binnenhof, huis van de Tweede en Eerste Kamer, de Raad van State en het beroemde torentje. Bewoners met hele specifieke taken en wensen.
Hoe laveer je daartussendoor in de opzet van een dergelijk project? En waarom is de opdrachtverlening geheim verklaard en wat is daarop de reactie uit de markt?
Wat levert deze sessie u op? Een kijkje achter de scherm van een bijzonder project
Werkvorm: Best Practice
Spreker(s): Roger Mol (Rijksvastgoedbedrijf)
Thema: PPS


Ronde 4

Omschrijving: Aanbestedingsrecht advocaten Pieter Stuijt en Diederik Wolters Rückert van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn (ook bekend als het kantoor van de Landsadvocaat) geven u aan de hand van recente jurisprudentie praktische handvatten voor problemen waar u als inkoopprofessional in de praktijk tegen aanloopt. Daarbij komen in ieder geval de volgende onderwerpen komen aan bod:

• digitaal aanbesteden en elektronisch ondertekenen; de praktijk is het afgelopen jaar heel veel geconfronteerd met problemen op het gebied van digitaal ondertekenen.
• het aanvullen van relevante redenen van de gunningsbeslissing; wanneer kan dat wel en wanneer niet?
• gunning of geen gunning bij hoger beroep?

Vanzelfsprekend zal er tijdens de lezing ook alle ruimte zijn om inkoopprofessionals zelf aan het woord te laten over hun ervaringen met deze of andere onderwerpen.
Wat levert deze sessie u op? U krijgt inzicht in de laatste stand van zaken ten aanzien van een aantal specifieke juridische onderwerpen.
Werkvorm: Werkatelier
Spreker(s): Diederik Wolters Rückert (Pels Rijcken)
Pieter Stuijt (Pels Rijcken)
Thema: Juridisch
Omschrijving: Bij de contractering van zorgaanbieders voor Wmo en Jeugdwet doen zich interessante ontwikkelingen voor: ongeveer een kwart van alle gemeenten hebben sinds 1-1-2015 nieuwe of andere contracten afgesloten, vaak in samenwerking met andere gemeenten.

In deze strategische sessie geven de Universiteit Twente en Public Procurement Research Centre (PPRC) een overzicht van de veranderingen in de inkoop van zorg. De sprekers proberen hierbij lessen te trekken uit de rol die de gemeente als opdrachtgever neemt. Daarnaast behandelen zij de ontwikkelingen rond resultaat contracten.

Aanbesteden in de specifieke context van het sociaal domein is bijzonder. Als de cliënt de zorgaanbieder kiest, is het wellicht helemaal geen aanbesteden. Als de gemeente niet alle zorgaanbieders contracteert, maar op BPKV kiest en dan rekening moet houden met de AMvB over de reële kostprijs kan er van alles fout gaan. Het goed laten functioneren van het sociaal domein vraagt een professionele invulling van de rol van de gemeente als opdrachtgever en samenwerkingspartner. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
Wat levert deze sessie u op? U hoort over tranformatievoorstellen die leiden tot nieuwe inkoopprocedures en inkooparrangementen. Het slim combineren van verschillende activiteiten en verschillende leefdomeinen in nieuwe ondersteuningsarrangementen verbetert de kwaliteit, integraliteit en verlaagt de kosten.
Werkvorm: Werkatelier
Spreker(s): Jan Telgen (Universiteit Twente en PPRC )
Niels Uenk (Universiteit Twente en PPRC )
Thema: Sociaal Domein
Omschrijving: In deze Lessons Learned deelt de gemeente Woudenberg (provincie Utrecht) haar ervaringen en concrete resultaten uit het project “Verduurzamen en Actualiseren Openbare Verlichting”. Met dit project geeft zij invulling aan diverse organisatiedoelstellingen zoals Duurzaamheid, Social Return, Lokaal Ondernemerschap en het beperken van kosten en ambtelijke inzet.

Allereerst licht wethouder Gijs de Kruif vanuit zijn politieke verantwoordelijk de context toe waarin de organisatiedoelstellingen tot stand zijn gekomen. Tevens deelt hij zijn ervaringen met het communiceren over het project, zowel met het College en de Gemeenteraad, als met de inwoners van de gemeente.

De betrokken inkoper beschrijft de bewandelde route en geeft de pieken, dalen, tunnels en bruggen aan. Hij deelt informatie, maar zoekt ook feedback en reflectie. U bent geen passagier op zijn expeditie, maar u stippelt met hem een nieuwe routekaart uit.
Wat levert deze sessie u op? U krijgt inzicht in de weg die Gemeente Woudenberg heeft bewandeld om samen met (markt-)partijen te komen waar zij nu staan. Dit alles binnen de "afgrond" van bestuurlijke, wettelijke en inkoop technische mogelijkheden.
Werkvorm: Lessons learned
Spreker(s): Ralph Rheiter (Inkoop Bureau Midden Nederland )
Gijs de Kruif (Gemeente Woudenberg)
Thema: MVI
Omschrijving: Hoe komt een organisatie in beweging na de ondertekening van het Manifest MVI? Gemeente Goeree-Overflakkee laat zien hoe hun organisatie is betrokken bij de uitvoering van MVI. Met bijvoorbeeld een zelfontwikkelde workshop.

In deze Lessons Learned presenteert de gemeente de eerste resultaten van haar aanpak. Vanuit eigen ervaring vertellen twee collega’s over hoe de link is gelegd tussen ambities, het actieplan MVI en de uitvoering. Niet alleen de succesverhalen komen aan bod, maar ook de struikelblokken. U verlaat deze sessie met ideeën die u direct bij uw eigen organisatie kan inzetten.

De gemeente Goeree-Overflakkee behoort tot de kopgroep ondertekenaars van het Manifest Maatschappelijk verantwoord Inkopen 2016-2020 . De gemeente heeft de ambitie om uiterlijk 2020 100% duurzaam in te kopen.
Wat levert deze sessie u op? U krijgt een kijkje in de keuken van de gemeente Goeree-Overflakkee en ontvangt praktische handvatten om ook in uw organisatie meer draagvlak, bewustwording en actie te krijgen om de doelstellingen van MVI te behalen.
Werkvorm: Lessons learned
Spreker(s): Sylvia van der Vlugt (Gemeente Goeree-Overflakkee)
Manel van der Sleen (Gemeente Goeree-Overflakkee)
Thema: MVI
Omschrijving: Voor alle organisaties binnen de publieke sector geldt een 'pas toe of leg uit'-verplichting aangaande open standaarden bij inkoop van ICT-systemen en diensten boven 50.000 euro. Nog niet iedereen realiseert zich dit. Daarnaast is niet iedereen bekend met het belang van een open standaard. Een open standaard zorgt ervoor dat ICT-systemen beter op elkaar aansluiten en dat vendorlock-ins worden voorkomen.

In deze Lessons Learned deelt Bureau Forum Standaarisatie kennis over (de toepassing) van open standaarden.
Wat levert deze sessie u op? U raakt bekend met het belang van open standaarden voor ICT en ontvangt een exemplaar van de handreiking “Vragen om open standaarden bij inkoop van ICT producten of -diensten”.
Werkvorm: Lessons learned
Spreker(s): Wob Rombouts (Bureau Forum Standaardisatie)
Thema: ICT
Omschrijving: In deze Lessons Learned bespreekt Europa decentraal de mogelijkheden om het aanbestedingsrecht te gebruiken bij het stimuleren van verduurzaming. Dit doen de sprekers aan de hand van twee concrete praktijkcasussen:

1. Een gemeente wil middels een eigen energiebedrijf de vraag en het aanbod van groene, lokale energie samenbrengen. Wat betekent dit voor de nationale en lokale energiemarkt en voor de lokale verduurzaming? Welke aanbestedingsrechtelijke aspecten moeten in acht worden genomen?

2. Een provincie wil een stuk grond in eigendom aan een partij verhuren. Deze partij wil daarop een windmolenpark gaan exploiteren. De ontwikkeling en de exploitatie (inclusief risico) ligt bij de ondernemer. In het kader van het lokale grondbeleid wil de provincie een overeenkomst aangaan op basis van huur van de grond. Wat betekent dit voor de nationale en de lokale energiemarkt? Voor de lokale verduurzaming? Welke vragen spelen hierbij met betrekking tot overheidsopdracht en concessieovereenkomsten?
Wat levert deze sessie u op? Aan de hand van concrete casussen uit het aanbestedingsrecht leert u over de do's en don'ts in een energietransitie. Deze sessie is met name geschikt voor de (gevorderde) inkopers en juristen.
Werkvorm: Lessons learned
Spreker(s): Ann-Marie Kühler (Kenniscentrum Europa decentraal)
Annelies Huygen (TNO / Universiteit van Amsterdam)
Thema: Juridisch
Omschrijving: Satellietdata kunnen van waarde zijn bij het beheersen en bestrijden van natuurbranden. Maar hoe? Deze vraag startte een samenwerking tussen het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en Brandweer Nederland. In de vorm van een SBIR-traject en in samenwerking met ruimtevaartorganisatie NSO vroegen zij de markt mee te denken.

Een SBIR-traject biedt ruimte om meerdere partijen te vragen naar een nieuwe oplossing voor een maatschappelijk probleem. Het traject kent drie fasen: haalbaarheidsonderzoek, toegepast onderzoek en ontwikkeling en uiteindelijk marktrijp maken. De opdrachtgever verstrekt aan meerdere bedrijven een opdracht voor de eerste fase. De beste bedrijven krijgen vervolgens een opdracht voor de tweede fase. Marktrijp maken moeten bedrijven zelf financieren.

In deze Best Practice delen de betrokkenen hun ervaringen en bieden praktische lessen voor toekomstige SBIR-trajecten. U krijgt antwoord op vragen als: hoe richt je een dergelijk traject aanbestedingstechnisch in? Wat zijn de do’s en don’ts? En waarom was het NSO bij dit project betrokken?
Wat levert deze sessie u op? U maakt kennis met een methode die de overheid in staat stelt om ICT oplossingen te ontwikkelen. Deze aanpak biedt voordelen voor zowel de aanbestedende dienst als het bedrijfsleven. Kennisneming van deze gewijzigde aanpak kan AD inspireren ICT-trajecten in het vervolg anders in te richten.
Werkvorm: Best Practice
Spreker(s): Geert van Seggelen (NSO)
Thema: Innovatie
Omschrijving: Verschillende organisaties werken met tenderboards om de inkoopfunctie goed te verankeren in de (lijn)organisatie. Veel beleidsthema’s moeten immers met en door leveranciers via inkoop gerealiseerd worden.

In dit Werkatelier presenteren ProRail en Rijkswaterstaat verschillende functies van ‘een tenderboard’. De ene tenderboard is bijvoorbeeld besluitvormend, de ander is adviserend (aan de verantwoordelijke functionaris). De ene tenderboard behandelt strategische inkoopstrategieën, de ander meer operationele ‘go/no go’ inkoopafwegingen. Soms op meerdere momenten tijdens het inkoopproces.
Binnen één organisatie kan maatwerk vereist zijn. Rijkswaterstaat kent bijvoorbeeld 4 tenderboards. Wat betekent dit voor de samenstelling? Welke kennis/ervaring heeft meerwaarde? Hoe richt je het secretariaat in? Graag gaan Prorail en Rijkswaterstaat met u in gesprek over wat deze inzichten kunnen betekenen voor uw organisatie.
Wat levert deze sessie u op? U krijgt inzicht in de verschillende vormen van tenderboards.
Werkvorm: Lessons learned
Spreker(s): John van der Haar (RWS)
Alexander van Andel (Prorail)
Carlita Vis (Royal HaskoningDHV)
Thema:
Omschrijving: In deze Lessons Learned delen Waterschap Brabantse Delta en GMB infra leerpunten aan de hand van een casus: De opdracht tot realisatie van 9 zuiveringen is vastgelegd in een hybride contract. Dit contract verdeelt de verantwoordelijkheden tussen de verschillende deelnemers van de winnende bouwcombinatie De samenwerking loopt echter binnen het project niet optimaal. Hoewel de verantwoordelijkheden duidelijk zijn beschreven, biedt de letterlijke uitleg van het contract geen oplossing in de praktijk. De samenwerking wordt ontrafeld en vervolgens omgebogen naar een succes. Door minder naar de mogelijke betekenis van de letterlijke tekst en meer naar het doel van de opdracht te kijken kwam er een onverwachte opening.
Wat levert deze sessie u op? U hoort over de leerpunten uit een mooi project: plezier in het werk, voortgang in het project en kostenbeheersing voor opdrachtnemer en opdrachtgever.
Werkvorm: Lessons learned
Spreker(s): Kasper Nipius (Waterschap Brabantse Delta)
Gerrit-Jan van de Pol (GMB infra)
Thema: GWW
Omschrijving: Hoe wordt de expertise van bouwbedrijven effectief benut in de voorfase van een project? ProRail en Rijkswaterstaat geven in deze sessie een antwoord op deze vraag.

Aan de hand van diverse bouwopgaven - waaronder het ontwerp van de Calandbrug en de bouwaanpak van de Blankenburgtunnel - laten zij zien hoe de combinatie van Value Engineering en marktconsultatie succesvol kan zijn.

"Het is voor het eerst gelukt de markt echt vroegtijdig te laten meedenken over varianten en over inperken van hinder, nog ver voordat de aanbesteding begint en zonder gevaar voor uitsluiting bij de mededinging in een later stadium. De Calandbrug had de primeur en de Blankenburgtunnel profiteerde in bescheiden vorm mee”, aldus Cobouw.

Door de twee bewezen systemen te combineren met andere hoofdrolspelers ontstaat de chemie die is beoogd met vroegtijdig meedenken vanuit de markt. Het succes smaakt naar meer, de volgende case is in de maak. Profiteer mee van de ervaringen!
Wat levert deze sessie u op? U krijgt inspiratie om minder "overvoorzichtig" met de markt om te gaan. ProRail en Rijkswaterstaat delen hun geavanceerde Value Engineering en Procurement best practices en marktvisie.
Werkvorm: Best Practice
Spreker(s): Ir. Alberto Sneeuw (ProRail Procurement)
Sybren Graafsma (ProRail Procurement)
Koen Schmitz (ProRail Procurement)
Thema: GWW