× Dashboard Helpdesk

Noteer alvast:
3 juni 2021 PIANOo-congres


Inkopen doe je niet alleen. Al 15 jaar is het PIANOo-congres hét inkoopevenement van en voor de publieke sector. De plek om collega’s te ontmoeten. Dit jaar doen we dat voor het eerst online.

Verantwoord inkopen is niet de verantwoordelijkheid van de afdeling inkoop alleen. Het vergt samenspel en betrokkenheid van de hele organisatie: bestuurders, interne opdrachtgevers, inkopers, contractmanagers. En goed contact en samenwerking met het bedrijfsleven zijn essentieel. We werken aan een programma dat bol zal staan van inspirerende sprekers en praktijkcases. Noteer 3 juni alvast in je agenda!

PIANOo-congres 3 juni: 09.30 - 17.00 uur
Het congres is (gratis) toegankelijk voor medewerkers van alle aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven. Eind april maken we het definitieve programma bekend via www.pianoo-congres.nl. Dan start ook de inschrijving.

Wil je een interessante casus of onderwerp delen, of heb je een andere suggestie voor het congres? Laat het ons uiterlijk 15 maart weten op bijeenkomsten@pianoo.nl.


naar boven