Sessie
Doelen stellen, contractmanagement en monitoring bij emissieloos bouwen, hoe doe je dat?
Datum en Tijd
donderdag, juni 16, 2022, 11:45 AM - 12:45 PM
Beschrijving

Het is voor velen duidelijk: we zitten in een transitie naar het klimaatneutraal realiseren van infrastructuur. Het inzetten van emissieloos materieel is onvermijdelijk. We willen wel, maar hoe? Wie begint en waar komt het geld vandaan voor extra kosten? Hoe houden we een vinger aan de pols en krijgen we zicht op het effect? Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma zijn de waterschappen hiermee aan de slag gegaan, is een reductielijn opgesteld, onderzoek gedaan en een kader gemaakt voor subsidiëring van extra kosten. Dit gaf een stevige boost aan de ambities van dijkversterkingsprojecten én aan het realiseren van deze ambities. Vanuit heldere doelen worden via gestructureerd contractmanagement concrete resultaten geboekt en via rapportages door de opdrachtnemers vindt monitoring plaats. Een goed voorbeeld hiervan is dijkversterkingsproject Hansweert van Waterschap Scheldestromen. We gaan in op de integrale aanpak van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de doelen en de kosten aan de hand van het concrete plan van dijkversterkingsproject Hansweert. Gespreksleider: Diederik Heij, adviseur maatschappelijk verantwoord inkopen PIANOo

Locatie
Dexter17-18