Sessie
Aanbesteden derde landen
Datum en Tijd
donderdag, juni 16, 2022, 11:45 AM - 12:45 PM
Beschrijving

Om oneerlijke concurrentie tegen te gaan en risico’s voor economische veiligheid te beperken, kun je besluiten om ondernemingen uit derde landen niet toe te laten tot de aanbesteding. Met het ‘Internationaal Aanbestedingsinstrument (IPI)’ kan de Europese Commissie maatregelen nemen tegen derde landen die geen gelijke toegang tot hun markten verlenen. Dit betekent dat aanbestedende diensten een (fictieve) prijsopslag toepassen op inschrijvingen uit het derde land of inschrijvers zelfs uitsluiten. De Commissie heeft daarnaast het ‘Regulation on Foreign Subsidies’-voorstel gepubliceerd om de verstorende werking van buitenlandse subsidies op de interne markt tegen te gaan. Dit voorstel ziet ook op aanbestedingen. In een interactieve sessie schetsen Lilian Petit en Kim van Kalleveen hoe je kunt sturen op de herkomst van inschrijvers en wat de instrumenten van de Commissie voor jouw inkooppraktijk betekenen.

Locatie
Dexter19