Sessie
SBIR in de praktijk - DEZE SESSIE GAAT HELAAS NIET DOOR
Datum en Tijd
donderdag, juni 16, 2022, 11:45 AM - 12:45 PM
Beschrijving

Innovatiegericht inkopen is vooral van belang voor het beter oplossen van de opgaven van de overheid. Een bijzonder aanbestedingsinstrument in een vroege fase van inkoop is “SBIR” (Small Business Innovation Research). Dit aanbestedingsintrument staat voor het openbreken van de bestaande markt en het samen werken aan vernieuwing door overheid en het innovatieve MKB. 
Vanuit het Ministerie van BZK zien we dat Artificial Intelligence – in het verlengde van datagedreven werk – steeds meer aandacht krijgt bij de overheid. Vanuit het Ministerie van BZK zetten we SBIR in om marktpartijen uit te dagen om met oplossingen te komen voor deze vraagstukken van de overheid. SBIR hebben we al ingezet in de fysieke ruimte maar ook AI voor digitale inclusie en vaardigheden. 
RVO voert deze SBIR-competities uit in opdracht van het Ministerie van BZK tezamen met actieve overheden als het Kadaster, de Politie, Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam en gemeente Den Haag. Dit levert interessante oplossingen op die regelmatig tot opschaling bij de overheid en het bedrijfsleven leiden. 

In deze workshop delen we graag de ervaringen van het Ministerie van BZK met SBIR: een interessant aanbestedingsinstrument dat laagdrempelig innovatie stimuleert vanuit – en dat staat altijd voorop – de vragen die de overheid heeft. 
Dit doen we aan de hand van concrete projecten uit de SBIR “AI voor digitale inclusie en digitale vaardigheden”. Hoe is het project verlopen, welke proeftuin is ingericht bij de overheid en welk resultaat is bereikt en wat kan de overheid hiermee doen? 
De concrete SBIR projecten die gepresenteerd worden zijn: 
•    Inclusie voor doven en slechthorenden op de universiteit, van Amberscript
•    TeachHable, van Hable One 
•    de Vacancy Inclusive Check, van Amsterdam Data Collective 
•    Envision as one, van Envision Technologies, samen met de gemeente Den Haag

Locatie
Dexter30