Sessie
Het Nationaal Aanbestedingsdebat: Samenwerking en dialoog
Datum en Tijd
donderdag 16 juni 2022, 14:00 - 15:00
Beschrijving

Voor dit debat zijn ook vertegenwoordigers van brancheverenigingen en ondernemersverenigingen uitgenodigd. Leer van elkaars ervaringen en inzichten om tot betere resultaten te komen! Inkopers en ondernemers maken met elkaar het verschil. Hoe richt je die samenwerking optimaal in? Hoe ga je een zinvolle dialoog aan? Debatteer mee aan de hand van actuele stellingen. De aanstaande wijzigingen op het gebied van klachtenafhandeling: resulteren zij in minder of juist meer juridisering? En hoe gaan we daar mee om? MKB-vriendelijk aanbesteden: een wassen neus of echte doorbraken? Wat kan er beter, wat moet anders? Zachte competenties: soft maar cruciaal en belangrijker dan technische en juridische kennis? Leider van dit Lagerhuisdebat: Roderik van Grieken, directeur Nederlands Debat Instituut

Locatie
Dexter21-24