Sessie
Duurzame gunningscriteria concreet gemaakt
Datum en Tijd
donderdag, juni 16, 2022, 2:00 PM - 3:00 PM
Beschrijving

De gemeente Amersfoort besteedt het integraal groenonderhoud per wijk uit in raamovereenkomsten van 5 jaar. Dit omvat het onderhoud van bomen, planten en gras, het onderhoud van terrein en wegmeubilair en verhardingen, de reiniging van de openbare ruimte, het verwijderen van zwerfvuil en het legen van afvalbakken, en algemene flora- en fauna- werkzaamheden. De afgelopen jaren is de lat met betrekking tot duurzaamheid in opvolgende aanbestedingen steeds hoger gelegd, en met succes. Naast de prijs spelen Social Return (PSO ladder), een verhoogde onderhoudskwaliteit, de CO2 prestatieladder, het verwerken van groen(afval)reststromen, brandstofgebruik van lichte motorvoertuigen en gereedschappen en zelfbeheer een belangrijke rol bij de gunning. De inschrijver én het beoordelingsteam worden extreem en objectief gefaciliteerd met makkelijke invultabellen. Leer van de stappen die Amersfoort de laatste jaren al gezet heeft!

Locatie
Dexter11-14