Sessie
De handreiking klachtafhandeling aanbesteden, hoe nu verder?
Datum en Tijd
donderdag, juni 16, 2022, 3:30 PM - 4:30 PM
Beschrijving

In 2021 heeft het ministerie van EZK tijdens het PIANOo congres de sessie ‘Een verplicht klachtenloket voor alle aanbestedende diensten’ verzorgd. De verplichting is een van de maatregelen om de rechtsbescherming voor ondernemers bij aanbesteden te verbeteren. Vooruitlopend hierop is onlangs de handreiking klachtafhandeling bij aanbesteden gepubliceerd. EZK schetst de stand van zaken van het traject om de rechtsbescherming bij aanbesteden te verbeteren. Daarnaast vertelt onder meer de provincie Utrecht welke overwegingen zij maken bij het implementeren van de handreiking klachtafhandeling en hoe zij daarbij anticiperen op de wetswijziging. Doel van deze interactieve sessie is om van elkaars ervaringen te leren en ‘best practices’ uit te wisselen zodat je zelf in staat bent een klachtenloket in te richten en/of een (nieuwe) klachtenregeling op te stellen.

Locatie
Dexter17-18