Sessie
TenderNed: gebruik van data in het inkoopproces
Datum en Tijd
donderdag, juni 16, 2022, 3:30 PM - 4:30 PM
Beschrijving

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft haar TenderNed-data inzichtelijk in een Business Intelligence platform. In deze sessie tonen we kort hoe deze datakoppeling is gemaakt. We gaan vooral in op de vraag hoe er in de dagelijkse praktijk gebruik van wordt gemaakt. Bijvoorbeeld om continu te monitoren of de uitvoering van het contract nog binnen de aanbesteding past en of er niet te vaak aan dezelfde onderneming wordt gegund. Samen met het data-team van TenderNed gaan we ook dieper in op die ondernemingen: in hoeverre gunt het Rijksvastgoedbedrijf aan (regionale) MKB-ers? Hoe kunnen we achterhalen in welke gevallen dit wel en niet gebeurt? Deze inzichten kunnen helpen om (regionale) MKB-ers meer kansen te bieden bij toekomstige aanbestedingen.

Locatie
Dexter15-16