Naam
Richard Lennartz
Functie
Directeur rijksinkooporganisatie UBR|HIS ministerie van BZK
Organisatie
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk