Sprekers

Priscilla van Berkel
ISO en privacy officer Rijks ICT Gilde
Ministerie van BZK
Elsja van Bokkem
Waarnemend Strategisch Inkoopadviseur
Rijkswaterstaat
Pol van de Rest
Technisch manager
projectorganisatie Waterveiligheid Waterschap Scheldestromen
Theo van der Linden
Adviseur
Van der Linden Communications
Marcel van der Merwe
Teamleider Cultuurtechniek
Gemeente Breda
Sanne van der Mijl
Bureau Brussels
The Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management
Klaas van der Sterren
Adviseur Afval- en materialenbeleid
Rijkswaterstaat
Wolter van der Vlist
Senior adviseur Inkoopbeleid & Strategie Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Roderik van Grieken
Directeur
Nederlands Debat Instituut
Kim van Kalleveen
Senior beleidsmedewerker
Ministerie van EZK
Christa van Lent
Manager business advisory
Baker Tilly
Lisan van Loon
adviseur Duurzaamheid, Innovatie en Markt
Rijkswaterstaat
Marieke van Putten
Innovatiemanager
Ministerie van BZK
Huib van Romburgh
juridisch adviseur ministerie EZK, hoogleraar Aanbestedingsrecht Rijksuniversiteit Groningen, raadsheerplaatsvervanger Gerechtshof Den Haag, voorzitter PIANOo vakgroep Aanbestedingsrecht
Ministerie van EZK
Maurice van Rooijen
adviseur Innovatiegericht Inkopen
PIANOo
Marcella van Room-Haanstra
Adviseur maatschappelijk verantwoord inkopen
PIANOo
Renée van Tuyll van Serooskerken
Adviseur maatschappelijk verantwoord inkopen
PIANOo
Leentje Volker
Hoogleraar Bouwmanagement
Universiteit Twente
Chris Voorburg
Adviseur Informatievoorziening Inkoop
Ministerie van Defensie
Floortje Waaijer
Senior beleidsmedewerker Mededinging en Consumenten
Ministerie van EZK
Geke Werkman-Bouwkamp
Vicevoorzitter
Commissie van Aanbestedingsexperts
Angélique van Wijhe
Business analist Rijksvastgoedbedrijf
Rijksvastgoedbedrijf
Joseph Wilde-Ramsing
Onderzoeker
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
Gwyneth Wolfert
Senior beleidsmedewerker
Ministerie van Justitie en Veiligheid/NCTV