Presentaties

Plenair openingsprogramma

Markttransformaties en de rol van inkoop: Lucas Simons

Ethisch veranderen: Muel Kaptein

Koersen of tekentafelwielrennen? Maarten Ducrot
 

Bekijk presentatie
Provincie Utrecht zegt ‘ja’ tegen een vaste prijs voor CO₂ (OG)

De provincie Utrecht besloot om een vaste CO₂ prijs te hanteren in haar maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA). Hiermee zet de provincie binnen de klimaattransitie een vernieuwing in. 

Bekijk presentatie
(Nationale) veiligheidsrisico’s beheersen bij aanbestedingen: wat is wettelijk mogelijk?

De wereld verandert snel en in toenemende mate dringt het besef door dat je bij de inkoop van leveringen en diensten aandacht moet hebben voor veiligheidsrisico’s. Het Havenbedrijf Rotterdam en Politie Nederland nemen je aan de hand van eigen ervaringen mee in verschillende aanbestedingsrechtelijke mogelijkheden. 

Bekijk presentatie
Naar het oordeel van de rechter

Ook dit jaar geeft prof. mr. Huib van Romburgh een college over actuele Europese en nationale jurisprudentie. Het aantal uitspraken bedraagt nog steeds rond de 200 per jaar. In deze sessie komt dan ook een selectieve greep uit de grote hoeveelheid uitspraken aan bod. Huib van Romburgh praat je bij over de interessante actuele jurisprudentie zoals uitspraken in navolging van het Didam-arrest, een aanbesteding na marktconsultatie met slechts 1 inschrijver, “dubbele quasi-in house constructie”, abnormaal lage inschrijvingen en de verplichting om de winnende prijs bij de gunningsbeslissing bekend te maken.

Bekijk presentatie
Sociale duurzaamheid in de keten? Dan is de Code Verantwoordelijk Marktgedrag een must! (OG)

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag heeft er mede voor gezorgd dat bij aanbestedingen in de aangesloten branches (schoonmaak, beveiliging, catering en verhuizing) kwaliteit zwaarder telt dan de prijs.

Bekijk presentatie
MVI: de stand van zaken. Is MVI een bergrit of vlakke etappe?

Van start tot finish: als inkopend Nederland zijn we onderweg met maatschappelijk verantwoord inkopen naar de landelijke doelen van 2030. We maken plannen en voeren deze uit. Wat is de stand van zaken nu en wat zegt de MVI-monitor van 2022 over hoe we bezig zijn? 

Bekijk presentatie
Hoe Amsterdam een innovatiepartnerschap toepast om modulaire scholen te ontwikkelen

De komende 10 jaar bouwt de gemeente Amsterdam 8 duurzame schoolgebouwen. In de transitie naar circulair, biobased en modulair bouwen zijn schoolgebouwen bij uitstek voorbeeldprojecten. De gemeente Amsterdam kan hiermee laten zien hoe zij de toekomst van het bouwen voor ogen heeft. 

Bekijk presentatie
Nieuwe inzichten bij de inkoop van voeding: tijd voor de eiwittransitie!

De invloed van deze dierlijke eiwitten op het milieu is enorm. Hierdoor ontstaat bij inkopende organisaties de behoefte om minder dierlijke eiwitten te serveren. Om het voedingsaanbod te veranderen moet er ook anders ingekocht kunnen worden. Tijd voor verandering dus!

Bekijk presentatie
Samen met je opdrachtnemer circulair versnellen in de contractfase

Je wil met heldere KPI’s de circulaire versnelling realiseren die je met je opdrachtnemer ambieert. Het kan soms uitdagend zijn om tijdens een contract samen scherp te blijven. De provincie Noord-Holland laat zien hoe een succesvolle samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer helpt met het realiseren van deze circulaire doelen. 

Bekijk presentatie
Maak gebruik van de ruimte onder de Europese aanbestedingsdrempels!

Veruit het grootste deel van de inkooptrajecten bestaat uit opdrachten onder de Europese drempels. Voor opdrachten onder de drempels heb je als aanbestedende dienst veel vriheid, al moet je nog steeds rekening houden met de basisbeginselen, Gids Proportionaliteit en het inkoopbeleid va je organisatie. 

Bekijk presentatie
Een actuele aanbestedingskalender voor alle veiligheidsregio’s

Elke veiligheidsregio in Nederland koopt hetzelfde assortiment aan leveringen, diensten en werken in. Het lijkt vanzelfsprekend om daarbij samen te werken, misschien wel in gezamenlijke aanbestedingen doen. Informatiedeling is daarbij essentieel, vooral ook om inzicht te krijgen in elkaars actuele aanbestedingskalenders. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) ontwikkelde hiervoor samen met de veiligheidsregio’s een software applicatie (De Dynamische Aanbestedingskalender). Elke regio kan hierin op elk moment zien met welke inkooptrajecten andere veiligheidsregio’s bezig zijn, gaan of zijn geweest! In deze sessie geeft Maarten Zijp je inzicht in de mogelijkheden van de ontwikkelde applicatie, de valkuilen en successen.

Bekijk presentatie
Teamsport: samen werken aan een duurzame, gezonde sportomgeving (OG)

Klimaatverandering en de gevolgen daarvan, vragen om het versnellen van verduurzaming, ook in de sportsector. Rijksoverheid, sportorganisaties en gemeenten trekken hierin samen op om te werken aan een gezonde sportomgeving. 

Bekijk presentatie
Juridische toets van social return, inclusie en diversiteit in aanbestedingen

Inclusie en diversiteit zijn relatief nieuwe thema’s binnen aanbestedingen. Dat roept vragen op over de grenzen van het juridisch kader en de verhouding met social return. Hoe kan inclusie en diversiteit in het wiel van social return aanhaken? In deze sessie neemt Tom Huisjes je mee binnen het aanbestedingsrecht, privacyrecht en arbeidsrecht. In opdracht van het Bureau Social Return van gemeente Amsterdam heeft hij vorig jaar onderzoek gedaan naar ‘Social return in het licht van het Europees aanbestedingsrecht’ en is hij bezig met een onderzoek naar ‘Gelijkheid, inclusie en diversiteit in aanbestedingen’. Anike Wildervanck de Blécourt lost het startschot met de ontwikkelingen op het gebied van diversiteit en inclusie in aanbestedingen. Na deze kennissessie heb je voldoende kennis en handvatten om sociaal inclusieve voorwaarden te stellen in je aanbestedingen en zo meters te maken.

Bekijk presentatie
Het actieplan MVOI: verken het parcours van finish naar start

Tijdens deze sessie doorlopen we concreet de zeven etappes van het Actieplan MVOI. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld van een gemeente verkennen we het parcours vanaf de finish naar de start. 

Bekijk presentatie
Publieke inkoop als drijfveer voor duurzame markttransformatie (OG)

Met inkoop kun je een krachtige impuls aan de markt geven om te verduurzamen en transities, op milieu- en sociale thema’s in gang te zetten of te versnellen. Inkopers en opdrachtgevers spelen hierin een cruciale rol. 

Bekijk presentatie
Leren van het verleden, werken aan de toekomst

Naast het aanbestedingsplatform van Nederland is TenderNed ook een rijke bron van aanbestedingsdata. Met deze data maakt TenderNed analyses, datasets en factsheets. In deze sessie kijken de data experts van TenderNed aan de hand van data terug op het afgelopen jaar en vooruit op de komende maanden. Welke trends zien zij, welke data springen in het oog, welke procedures worden veel of weinig toegepast? De data worden gecombineerd met maatschappelijke trends en je leert hoe je ze zelf kunt inzetten in de aanbestedingspraktijk.

Bekijk presentatie
Ketenverantwoordelijkheid en ISV: vooruit in de juiste versnelling

Je wil aan de slag met ketenverantwoordelijkheid en internationale sociale voorwaarden (ISV), maar in de marktconsultatie, uitvraag of contractfase maak je weinig vooruitgang. Hoe voer je het gesprek met de leverancier(s) in bestaande contracten of in aanloop naar nieuwe contracten? 

Bekijk presentatie
Compacter aanbesteden volgens het uitgangspunt 3A4

Aanbesteden volgens het uitgangspunt 3A4 biedt veel voordelen voor zowel opdrachtgever als inschrijvers. Het vermindert bijvoorbeeld administratieve lasten voor beide partijen en verlaagt de inschrijfdrempel voor kleinere ondernemingen.

Bekijk presentatie
De impact van de Europese Green Deal op jouw aanbestedingspraktijk

Ben je benieuwd naar de gevolgen van de Europese Green Deal op jouw aanbestedingspraktijk? In deze sessie praten we je bij over nieuwe Europese wetgeving en overige Europese ontwikkelingen die (mogelijk) impact hebben op de Nederlandse aanbestedingspraktijk. 

Bekijk presentatie
Hoe word je de meest duurzame publieke opdrachtgever? (OG)

De provincie Noord-Brabant voert voor het vierde jaar op rij de ranglijst aan van de 25 meest duurzame publieke aanbesteders. Intern opdrachtgeverschap speelt hierbij een sleutelrol. 

Bekijk presentatie
Ketensamenwerking in alle aanbestedingen door het Bouwwaardemodel

Om de grote bouwopgaves en de grondstoffentransitie te gaan versnellen naar 2030 is samenwerking essentieel. Alleen hoe gaan we dit dan doen met elkaar? En specifiek hoe kan jouw bouwproject hierin een bijdrage leveren aan de ambities van bijvoorbeeld de circulaire bouweconomie?

Bekijk presentatie