10:00     10:15     10:30     10:45     11:00     11:15     11:30     11:45     12:00     12:15     12:30     12:45     13:00     13:15     13:30     13:45     14:00     14:15     14:30     14:45     15:00     15:15     15:30     15:45     16:00     16:15     16:30
PIANOo Intro                                                                           
David tegen Goliath: als relatief kleine speler de markt veranderen                                                                        
Ethisch handelen: het begin van een duurzame samenwerking                                                                        
Inkoop vanuit het perspectief van: Anike Wildervanck de Blécourt                                                                           
Maatschappelijk verantwoord aanbesteden: van mogelijkheden naar verplichtingen?                                                                        
Marktconsultatie: hoe en wanneer pas je hem toe?                                                                        
SBIR in de praktijk: ervaringen van ondernemers en opdrachtgevers                                                                        
Veel energie nodig in de aanbesteding van een energieneutraal gebouw                                                                     
De voordelen van een aankoopcentrale                                                                        
Een Nobelprijs waar je wat aan hebt: betere en eerlijke veilingsystemen                                                                        
Een verplicht klachtenloket voor alle aanbestedende diensten                                                                        
Social return - de basis                                                                        
Startup in Residence: samen innovaties een boost geven                                                                     
Aanbesteden van tweefasen contracten                                                                     
Actuele jurisprudentie en hun implicaties                                                                        
Borgen van EMVI-beloften in de contract- en uitvoeringsfase                                                                        
Hoe Rijkswaterstaat in een community een digitale innovatie laat ontwikkelen via een prijsvraag                                                                        
Inkoop vanuit het perspectief van: Alfred de Weert                                                                           
Inkopen met respect voor mensenrechten                                                                        
Met het Ambitieweb sturen op maatschappelijk resultaat in je vastgoedportefeuille                                                                        
Beleidsdoelen vertalen naar SDG Inkoopdoelen                                                                        
Beter Aanbesteden: door kennis, dialoog en vertrouwen                                                                        
Cybersecurity opnemen in de inkoopeisen voor ICT-producten en -diensten                                                                        
Digitalisering Inkoop: 10 succesfactoren om dit samen te versnellen                                                                        
Inkoop vanuit het perspectief van: Eppo Bruins                                                                           
Meten en borgen van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen                                                                        
Ervaring en inzichten innovatiegericht inkopen uit de VS                                                                     
Hoe creëer je extra sociale impact?                                                                     
Europees aanbesteden op een paar A4-tjes: het kan!                                                                        
Gunnen op duurzaamheid: verschillende toepassingen uit de praktijk                                                                        
Inkoop vanuit het perspectief van: Peter Staats                                                                           
Internationale Sociale voorwaarden toepassen in de praktijk                                                                        
Open source aanbesteden. #Hoedan?                                                                        
PIANOo Slotakkoord                                                                           


 Digitale workshop
 PIANOo-Bar
 Praktijk In Beeld
 TALK