Presentaties 

Hieronder kunt u de beschikbare presentaties downloaden.

Plenair

Presentatie Paul Iske 

Workshopronde 1: 11.30 - 12.30 uur

Nobelprijs voor contracttheorie: Relational Contracting 

Concurrentiegerichte dialoog in IT praktijk 

Een succesvolle raamovereenkomst voor alle partijen 

Naar het oordeel van de rechter: nationale en Europese jurisprudentie 

Circulair bouwen 

Circulair inkopen game: Word de held van circulair inkopen! 

De aanpak van inkoop van duurzame ambulancekleding 

Inkoop van zonnepanelen: hip & hot of dip en not? 

Innovatiepartnerschap in uitvoering 

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet… beoordelingen van offertes vanuit het perspectief van inschrijver en overheid 

De aanbestedingparadox in het sociaal domein: creëren van partnerschap door aanbesteden. 

Professioneel opdrachtgeverschap in publieke organisaties 

(Digitale) disruptie 

Workshopronde 2: 13.30 - 14.30 uur

Het palet aan mogelijkheden om innovatiegericht in te kopen

Risicoverdeling tussen overheid en markt bij inkoop van innovaties

Verbetering van arbeidsomstandigheden en mensenrechten via aanbestedingen 

Eigen inkoop, zonder uitlaatgassen

Het inzetten van LCC en TCO bij een (Europese) aanbesteding

Onderzoek naar rechtsbescherming bij aanbesteden 

Objectiever beoordelen van inschrijvingen: een nieuwe beoordelingssystematiek voor BPKV-aanbestedingen

Een grotere sociale impact met Maatwerk voor Mensen

Aandacht voor digitale veiligheid in het inkoopproces

Uitsluitingsgronden: van aanvinken tot de proportionaliteitstoets 

Het probleem samenwerken! 

Aanbesteden zonder bestek? Nog niet zo gek!

Circulair inkopen game: Word de held van circulair inkopen! 

Workshopronde 3: 15.00 - 16.00 uur

Justitie & Veiligheid maakt werk van innovatiegericht inkopen

Bid rigging, dat overkomt mij niet!

Bewuster aanbesteden: Gebruik van data voor het inspelen op marktbewegingen 

Sociale Wijkteams: deel van de oplossing of deel van het probleem?

De zoektocht naar betrouwbare opdrachtnemers

EAFIP; nieuwste geïntegreerde methodieken voor innovatiegericht inkopen

Flexibele en innovatieve contractsvormen in het sociaal domein

Circulair inkopen: vallen, opstaan en weer doorgaan!

Een nieuw categorielandschap voor het Rijk

Gevolgen wetswijziging Wet arbeidsmarkt in balans voor opdrachtgevers: 
Deel 1: Wet arbeidsmarkt in balans door Jeroen Brouwer (ABU)
Deel 2: Gevolgen Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) door Jolanda Molenaar

Naar het oordeel van de rechter: nationale en Europese jurisprudentie