× Dashboard Helpdesk FAQs Registreren Inloggen

Een verplicht klachtenloket voor alle aanbestedende diensten

De digitale workshops hebben een interactief karakter en hierdoor een maximum aantal deelnemers. Wees er dus snel bij!

Spreker(s)
Tamara Olivier (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat )
Joep Wit de Wit (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat )

Omschrijving
Demissionair-staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft de Tweede Kamer op 12 feb jl. geïnformeerd over maatregelen om de rechtsbescherming voor ondernemers bij aanbesteden te verbeteren. Eén van deze maatregelen is het wettelijk verplicht stellen van een onafhankelijk klachtenloket bij aanbestedende diensten (al dan niet gezamenlijk of in regionaal verband). Naast de toekomstige verplichting in de wet komt er een handreiking voor aanbestedende diensten met handvatten voor adequate klachtafhandeling.

In deze workshop lichten beleidsmedewerkers Tamara Olivier en Joep de Wit toe hoe de maatregelen rond klachtafhandeling tot stand kwamen en gaan zij in op de gevolgen voor de inkooppraktijk. Daarnaast willen zij bij deelnemers toetsen welke handvatten voor adequate klachtafhandeling nodig zijn en welke 'best practices' er in de praktijk al zijn.

Voor wie is dit interessant?
Alle (inkopers bij) aanbestedende diensten en ondernemers

Type sessie
Digitale workshop

Wanneer
donderdag 3 juni 2021 van 11:45 tot 12:30 uur

Downloads
[LINK] kamerbrief maatregelen rechtsbescherming


naar boven