× Dashboard Helpdesk FAQs Registreren Inloggen

Open source aanbesteden. #Hoedan?

Spreker(s)
Koos Steenbergen (Ministerie van Binnenlandse Zaken)

Omschrijving
In april 2020 introduceerde het Kabinet de beleidslijn 'Open, tenzij'. Overheden worden opgeroepen om de broncode van door hen ingekochte of ontwikkelde) software vrij te geven, tenzij er gegronde redenen zijn om het niet te doen, bijvoorbeeld als nationale of openbare veiligheid in het geding is.
In het afgelopen jaar zijn verschillende initiatieven genomen om overheden te ondersteunen dit uitgangspunt in de praktijk te brengen. De aanbestedingspraktijk blijkt een belangrijke bottleneck voor het vergroten van de adoptie van open source.
Tijdens deze sessie vertelt Koos Steenbergen van het Ministerie van BZK over het onderzoek 'publieke software aanbesteden' en gaat in gesprek over wat inkopers nodig hebben om 'Open, tenzij' in de praktijk te brengen. Deze input zal gebruikt worden door het ministerie van BZK voor het maken gerichter beleid en kaders voor gebruiken van open source.

Voor wie is dit interessant?
(ICT) inkopers

Type sessie
TALK

Wanneer
donderdag 3 juni 2021 van 15:15 tot 16:00 uur


naar boven