× Dashboard Helpdesk FAQs Registreren Inloggen

Aanbesteden van tweefasen contracten

Spreker(s)
Joost Fijneman (CROW)
Hans de Wit (Veiligheidsregio Fryslân)
Diederik Heij (PIANOo)

Omschrijving
Tweefasen contracten, zoals het Bouwteam en Rapid Circular Contracting, worden steeds vaker en in meerdere sectoren toegepast. Het gaat hier om methodieken waarbij de opdrachtnemer op een eerder moment dan gebruikelijk in het proces als samenwerkingspartner betrokken wordt. Opdrachtgever en opdrachtnemer formuleren daarbij gezamenlijk de definitieve opdracht en de bijbehorende prijs. Wanneer heeft zo'n tweefasen aanpak nu meerwaarde? En wat zijn de (juridische en andere) grenzen bij het uitvoeren van een aanbestedingsprocedure?

In deze sessie wordt aan de hand van een praktijkvoorbeeld/dilemma een beeld geschetst van de (on)mogelijkheden van tweefasencontracten. Door middel van een poll dagen we je als deelnemer uit hierover na te denken. Twee experts zullen vervolgens ieder vanuit hun eigen expertise ingaan op de casus/het dilemma en de reacties van deelnemers. Deze sessie leert je wanneer het zinvol is te kiezen voor het aanbesteden van een tweefasen contract en hoe je het aanbestedingsdocument (juridisch) goed inricht.

Voor wie is dit interessant?
Strategische inkopers

Type sessie
Praktijk In Beeld

Wanneer
donderdag 3 juni 2021 van 13:15 tot 14:15 uur


naar boven