Sessie
Innovatiepartnerschap als vliegwiel voor het bereiken van jouw duurzaamheidsdoelen
Beschrijving

Innovatie is een containerbegrip maar o zo belangrijk in de huidige inkooppraktijk van overheden. De klimaatverandering, stikstofwetgeving en hetgeen we op het gebied van duurzaamheid daarvoor moeten klaarspelen vraagt om verandering. Als we blijven inkopen op de manier zoals we dat nu massaal doen, krijgen we wat we al hadden. Om dit te doorbreken is sociale innovatie noodzakelijk: hoe gaan we (markt en overheid tezamen) het anders doen. Het innovatiepartnerschap geeft ruim baan aan een andere aanpak en, hoe klein ook, het kan daarmee als vliegwiel gaan fungeren voor verandering in de gehele organisatie. In deze sessie nemen we je mee in het verhaal van een ogenschijnlijk eenvoudige aanbesteding, als gevolg waarvan het emissieloos bouwen in Nederland echt een boost heeft gekregen, stikstof opeens een bescheiden probleem is geworden en de wens van een versterking van de biodiversiteit meelift tijdens de uitvoering van een project. Je komt erachter wat een innovatiepartnerschap vraagt in de manier van samenwerken tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, de juridische (on)mogelijkheden, de impact op de rest van de organisatie en hoe je dit alles daar kunt laten landen. Het eerlijke en concrete verhaal staat centraal waardoor je er ook gelijk mee aan de slag kunt!

Kies jij voor de kracht van innovatie? Schrijf je in.

Sprekers
Karin Koster - Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Waldo Molendijk - Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Datum en Tijd
donderdag, juni 6, 2024, 11:15 AM - 12:25 PM